Voorbereiding

Voorbereiding Preek

 

 

Voorbereiding preek

 

Hieronder vindt u de liturgieën voor de aankomende diensten.

(Misschien wordt er ook door de ouderling een preek gelezen. En er wordt waarschijnlijk meer dan één liturgie vermeld.)


Liturgie zondag 25 februari 2024


Morgendienst  9:30 ds. A. Hoekman 

Binnenkomst kerkenraad

Vz. Psalm 95: 1, 2 en 3

Stil gebed

Mededelingen

Votum en Groet

Psalm 2: 1 

De wet des Heeren

Psalm 73: 13

Schriftlezing : Johannes 11: 47-57  

Gebed 

Psalm 40: 1 en 2

Verkondiging

Psalm 82: 1

Gebed

Collecte

Psalm 33: 5 (staande)

Zegen


Middagdienst 14:30 ds. A. Hoekman

Binnenkomst kerkenraad

Vz. Psalm  : 

Stil gebed

Mededelingen-Votum en Groet

Psalm 107: 1

Geloofsbelijdenis

Psalm 81: 4

Schriftlezing Richteren 8: 22-35 

Gebed

Psalm 93: 1, 2 en 3

Verkondiging

Psalm 2: 4

Gebed

Collecte

Psalm 4: 4 (staande)

Zegen