Voorbereiding

Voorbereiding Preek

 

 

Voorbereiding preek

 

Hieronder vindt u de liturgieën voor de aankomende diensten.

(Misschien wordt er ook door de ouderling een preek gelezen. En er wordt waarschijnlijk meer dan één liturgie vermeld.)


Morgendienst 28 mei 2023

VZ PS 87: 1, 2
PS 87: 3, 4, 5
PS 119: 3 ( na wetslezing)
Schriftlezingen JESAJA 44: 1- 5
HANDELINGEN 2: 1- 13
Gebed des Heeren: 3, 9
PS 92: 7 (na preek)
PS 118: 12, 14


Middagdienst.

Belijdenis en doopdienst
Voorzang: Psalm 100 : 1 en 3
Zingen: Psalm 100 : 2 en 4
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 2 : 6 en 7
Schiftlezing: Zacharia 4 : 1-6
Zingen: Psalm 51 : 4 en 6
Woordverkondiging:
Tekst: Zacharia 4 : 6 ”Niet door kracht, en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten”.
Thema: Een altijd brandende kandelaar
Zingen: Psalm 143 : 10
Lezen van het doopformulier voor volwassenen
Vragen
Zingen: Psalm 19 : 5
Doopsbediening
Zingen: Psalm 17 : 4
Meegeven Bijbeltekst:
Zingen: Psalm 108 : 1
Tweede PinksterdagZingen Psalm 33: 1,3

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 51: 5

Schriftlezing: Joël 2: 28-32 en Handelingen 2: 16-21

Gebed (+ voorbede en dankzegging)

Zingen Psalm 76: 4,5

Verkondiging

Zingen Psalm 98: 2,4

Gebed

Dienst de offeranden

Zingen (staande) Gebed des HEEREN 9

Zegen