Kerkorde

 

Kerkorde

Kerkorde in de CGK kerken

 

 

Belijdenisgeschriften en Kerkorde

 

De Christelijke Gereformeerde Kerk 'Elim' zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste. Download de belijdenisgeschriften hier:

Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Het laatst gewijzigd en aangevuld door de generale synode Huizen/Nunspeet 2010. Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam, 2011, ISBN 978-90-6064-569-7.

 

U kunt een gedrukt exemplaar van de Kerkorde (incl. cd-rom) bestellen via de webwinkel van het Dienstenbureau. Een exemplaar kost €21,90. De Kerkorde is ook (gratis) digitaal beschikbaar: